จุดเด่นของข้าวไทย

เข้าชม 811 ครั้ง / 28 มี.ค. 62

จุดเด่นของข้าวไทย

จุดเด่นของข้าวไทย

1. ไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวในทุกภาคของประเทศและสามารถทำนาได้หลายฤดู
2. ไทยมีพันธุ์ข้าวหลากหลายเป็นพันธุ์พื้นเมือง มากกวา 3,500 ประเภท และมีพันธุ์ข้าวที่ผสมขึ้นมาใหม่
3. ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่รู้จักกันดีทั่วโลก
4. มีข้าวนานาพันธุ์ที่เหมาะต่อการปลูกในแต่ละพื้นที่

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 02-577-4174
โทร. 081-907-5974

IG: kaewjindarice 

LINE: @Kaewjinda_rice (มี @ ด้วยน้า)

Website: https://www.toumi.com
หรือคลิกเล้ย >>> http://bit.ly/AddLindKaewjinda_rice
#เคล็ดลับคู่ครัว