Toumi Banner

ข้าวขาวคัดพิเศษ ตราแก้วจินดา (สีฟ้า)

ข้าวขาวคัดพิเศษ ตราแก้วจินดา เป็นข้าวขาวที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย คัดแยกสิ่งปลอมปนด้วยเครื่อง Color Sorter และแพ็คลงบรรจุจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต

preview

รายละเอียดเพิ่มเติมสินค้า :

ข้าวขาวคัดพิเศษ ตราแก้วจินดา เป็นข้าวขาวที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย คัดแยกสิ่งปลอมปนด้วยเครื่อง Color Sorter และแพ็คลงบรรจุจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต

ความเหมาะสมในการทำเมนูอาหาร

- เหมาะสำหรับข้าวแกง

สั่งซื้อสินค้า

ข้าวขาวคัดพิเศษ ตราแก้วจินดา (สีฟ้า)

  • ถุงขนาด 1 กก. จำนวน
  • ถุงขนาด 5 กก. จำนวน
  • ถุงขนาด 15 กก. จำนวน
  • กระสอบขนาด 48 กก. จำนวน

กรุณารอสักครู่...

ยกเลิก สั่งซื้อ

LINE@