Toumi Banner

ข้าวหอมมะลิใหม่คัดพิเศษ ตราแก้วจินดา (สีชมพู)

ข้าวหอมมะลิใหม่คัดพิเศษ คัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกจังหวัดศรีสะเกษ มีความหอม เหนียวนุ่ม เป็นพิเศษ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

preview

รายละเอียดเพิ่มเติมสินค้า :

ความเหมาะสมในการนำไปใช้

- เหมาะสำหรับร้านอาหารภัตตาคาร

สั่งซื้อสินค้า

ข้าวหอมมะลิใหม่คัดพิเศษ ตราแก้วจินดา (สีชมพู)

  • ถุงขนาด 5 กก. จำนวน
  • ถุงขนาด 15 กก. จำนวน
  • ถุงขนาด 48 กก. จำนวน

กรุณารอสักครู่...

ยกเลิก สั่งซื้อ

LINE@