Toumi Banner

ข้าวหอมมะลิชั้นดี ตราแก้วจินดา (สีแดง)

ข้าวหอมมะลิชั้นดี ตราแก้วจินดา เป็นข้าวหอมที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย แพ็คบรรจุจากโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน การผลิตอาหารปลอดภัย GMP/HACCP เพื่อให้ได้ข้าวหอมคัดพิเศษ ที่มีกลิ่น หอม สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน ราคาย่อมเยา

preview

รายละเอียดเพิ่มเติมสินค้า :

ข้าวหอมมะลิชั้นดี ตราแก้วจินดา เป็นข้าวหอมที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย แพ็คบรรจุจากโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน การผลิตอาหารปลอดภัย GMP/HACCP เพื่อให้ได้ข้าวหอมคัดพิเศษ ที่มีกลิ่น หอม สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน ราคาย่อมเยา

สั่งซื้อสินค้า

ข้าวหอมมะลิชั้นดี ตราแก้วจินดา (สีแดง)

  • ถุงขนาด 1 กก. จำนวน
  • ถุงขนาด 5 กก. จำนวน
  • ถุงขนาด 15 กก. จำนวน
  • กระสอบขนาด 48 กก. จำนวน

กรุณารอสักครู่...

ยกเลิก สั่งซื้อ

LINE@